Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα
https://www.imaik.gr/?page_id=1346
Export date: Mon May 20 11:36:57 2019 / +0000 GMT

Ἐκδόσεις Ἑτοιμασία


 


 


Πατέρων Παραμυθία


Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος Α' 1
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 464 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος B'
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 532 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος Γ΄
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 568 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 670 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Δωρόθεου, 2ἔργα Ἀσκητικά 3.
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 472 - Τιμή: 25,00 Ευρώ
4


Abba Dorotheos 5
Dimensions: 14x21 cm - Hardbound, plus CD - Pages: 376 - Price: 35,00 Euro


Τό Θεϊκό Λυχνάρι, ὁ Τίμιος Πρόδρομος 6
Διαστάσεις: 14x20,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 368 - Τιμή: 14,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου. Τόμος Α' 7
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 550 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου 8. Τόμος B' 9
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 590 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


 


Δομικά τῆς Πίστης


Τί ξέρεις ἐσύ γιά τίς εἰκόνες; 10
Διαστάσεις: 17x27 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 203 - Τιμή: 22,00 Ευρώ


Θάνατος, Ἀνάσταση καί Αἰώνια Ζωή 11
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 376 - Τιμή: 23,00 Ευρώ

 

Ἡ Δευτέρα Παρουσία, ὡς εἰκόνα καί ὡς Θεολογία 12

Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 100 - Τιμή: 12,00 Ευρώ

 


What do you Know About Icons? 13
Dimensions: 17x24 - Softbound - Pages: 208 - Price: 30,00 Euro

 


Ἡμέρα Κυρίου


Ὁ Ἐμμανουήλ, τά παιδικά χρόνια τοῦ Χριστοῦ (Εἰκονογραφημένο) 14
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 126 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


 


Οὐρανόδρομοι


Ὁ Προφήτης Δανιήλ (Εἰκονογραφημένο) 15
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 144 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ( Εἰκογραφημένο)  ἐξαντλήθηκε
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 104 - Τιμή: 12,00 Ευρώ


Ὁ  Ἅγιος Ζωτικός. (Εἰκονογραφημένο) 16
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς- DVD 17

Διάρκεια 40. 42', Μέ βιβλίο κειμένου- Τιμή:Saint Anthony the Great. The Angel of the desert 18
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 104 - Price: 18,00 Euro


Saint Zoticus. Guardian of Orphants 19
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 64 - Price: 15,00 Euro 


Ψηφίδες φωτόμορφες


Ζωντανή Προσευχή 20
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 160 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Πρώτη Ανάσταση, ἡ Μετάνοια κατά τους Πατέρες 21
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 88 - Τιμή: 7,00 Ευρώ


Ὁ Τίμιος Πρόδρομος.  22
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 6,00 Ευρώ


Ἡ Στολή τῆς Θεότητος, ἡ κατά τούς Πατέρες 23
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ὄχι - Σελίδες: 112 - Τιμή: 8, 00 Ευρώ


Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν 24
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Θεοποιός προσευχή κατά τούς Πατέρες  25
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 174 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


"Πάτερ ἡμῶν" κατά τούς Πατέρες 26
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 121 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


«Ὠδή στό ἐφήμερο». Ἡ Λύπη κατά τούς Πατέρες» 27
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 164 - Τιμή: 11,00 Ευρώ


«Ἡ πτώχευση τῆς ἐνδοχώρας». Τό κακό κατά τούς Πατέρας.» 28
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


«Ἀλγηδών ἡ Ἁγιοτόκος», ἡ ὑπομονή κατά τούς Πατέρας.» 29


Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ Σελασφόρα


«Ἡ ἀκαρπία τῆς ψυχῆς» 30
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 5,00 ΕυρώἌβυσσος Ἀγάπης 31

Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 158 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Πορισμὸς τῶν Θλίψεων 32
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 45 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Θυμός, ἡ ὀργή καί ἡ θεραπεία τους 33
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 48 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Μνησικακία καί Συγχωρητικότητα 34
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό πάθος τῆς Συκοφαντίας 35
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 66 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό ψέμα καί ἡ δολιότητα 36
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:78 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Ἅδης τῆς πλεονεξίας 37
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ φθόνος, ὁ φθοροποιός καί ἀνάλγητος 38
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Tό φῶς τῆς ψυχῆς, ἡ Συνείδηση  39
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


                                                                                                     

 Μονοπάτια στήν Ἄνοιξη


Ὀκτώ δροσερά παραμύθια, βασισμένα στίς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μεταγλωττισμένα στήν καθημερινή ἔμπρακτη πίστη. Ἀπευθύνονται σέ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί παιδιά τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Στό ὀπισθόφυλλο κάθε τεύχους ὑπάρχουν ὁδηγίες γιά τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους, ὥστε νά βοηθήσουν τό παιδί στήν κατανόηση καί τήν ἀφομοίωση τῶν ἰδεῶν πού τοῦ προσφέρονται. Κάθε τεῦχος εἶναι καί ἕνα πνευματικό ἀντιβιοτικό κατά τῆς ἐπικίνδυνης μόλυνσης, ἡ ὁποῖα ἀπειλεῖ τά πνευματικά αἰσθητήρια τοῦ παιδιοῦ, πού μεγαλώνει στόν ἀλλοπρόσαλλο αἰώνα μας.

Ό Πίτης ἦταν χρήσιμος (Εἰκονογραφημένο) 40
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Τό ἄσκημο σουπιάκι. (Εἰκονογραφημένο) 41
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Σιταρομικρούλης (Εἰκονογραφημένο) 42
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Ριρής καί τά ὄνειρά του. (Εἰκονογραφημένο) 43
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Ἀστραφτερούλα. (Εἰκονογραφημένο) 44
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ κύρ Κρουάξ Πακακρουάξ. (Εἰκονογραφημένο) 45
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Λευκούλης (Εἰκονογραφημένο) 46
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Κυρά-Γλυκή (Εἰκονογραφημένο) 47
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ

Links:
 1. https://www.imaik.gr/?p=207
 2. https://www.imaik.gr/?p=224
 3. https://www.imaik.gr/?p=224
 4. https://www.imaik.gr/?p=224
 5. https://www.imaik.gr/?p=231
 6. https://www.imaik.gr/?p=236
 7. https://www.imaik.gr/?p=242
 8. https://www.imaik.gr/?p=242
 9. https://www.imaik.gr/?p=246
 10. https://www.imaik.gr/?p=955
 11. https://www.imaik.gr/?p=960
 12. https://www.imaik.gr/?p=10766
 13. https://www.imaik.gr/?p=965
 14. https://www.imaik.gr/?p=974
 15. https://www.imaik.gr/?p=985
 16. https://www.imaik.gr/?p=997
 17. https://www.imaik.gr/?p=985
 18. https://www.imaik.gr/?p=1015
 19. https://www.imaik.gr/?p=1050
 20. https://www.imaik.gr/?p=1100
 21. https://www.imaik.gr/?p=1105
 22. https://www.imaik.gr/?p=1109
 23. https://www.imaik.gr/?p=1112
 24. https://www.imaik.gr/?p=1115
 25. https://www.imaik.gr/?p=1118
 26. https://www.imaik.gr/?p=1169
 27. https://www.imaik.gr/?p=1165
 28. https://www.imaik.gr/?p=1162
 29. https://www.imaik.gr/?page_id=10937
 30. https://www.imaik.gr/?page_id=12339
 31. https://www.imaik.gr/?page_id=12040
 32. https://www.imaik.gr/?p=1171
 33. https://www.imaik.gr/?p=1170
 34. https://www.imaik.gr/?p=1177
 35. https://www.imaik.gr/?p=1179
 36. https://www.imaik.gr/?p=1191
 37. https://www.imaik.gr/?p=1196
 38. https://www.imaik.gr/?p=1199
 39. https://www.imaik.gr/?p=1199
 40. https://www.imaik.gr/?p=1203
 41. https://www.imaik.gr/?p=1207
 42. https://www.imaik.gr/?p=1211
 43. https://www.imaik.gr/?p=1215
 44. https://www.imaik.gr/?p=1220
 45. https://www.imaik.gr/?p=1331
 46. https://www.imaik.gr/?p=1336
 47. https://www.imaik.gr/?p=1340
Post date: 2012-03-09 21:36:21
Post date GMT: 2012-03-09 19:36:21