Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα
https://www.imaik.gr/?page_id=1346
Export date: Mon Jun 5 22:34:47 2023 / +0000 GMT

Ἐκδόσεις Ἑτοιμασία


 


 


Πατέρων Παραμυθία


Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος Α' 1
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 464 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος B'
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 532 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος Γ΄
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 568 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 670 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Δωρόθεου, 2ἔργα Ἀσκητικά 3.
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 472 - Τιμή: 28,00 Ευρώ
4


Ἀγίου Θεολήπτου Φιλαδελφείας, ἔργα νηπτικά καί κατηχητικά. 5
Διαστάσεις: 16×23 – Δεμένο: Ναι – Σελίδες: 415 – Τιμή: 28,00 ΕυρώAbba Dorotheos 6
Dimensions: 14x21 cm - Hardbound, plus CD - Pages: 376 - Price: 35,00 Euro


Τό Θεϊκό Λυχνάρι, ὁ Τίμιος Πρόδρομος 7
Διαστάσεις: 14x20,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 368 - Τιμή: 23,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου. Τόμος Α' 8
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 550 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου 9. Τόμος B' 10
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 590 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


 


Δομικά τῆς Πίστης


Τί ξέρεις ἐσύ γιά τίς εἰκόνες; 11
Διαστάσεις: 17x27 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 203 - Τιμή: 22,00 Ευρώ


Θάνατος, Ἀνάσταση καί Αἰώνια Ζωή 12
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 376 - Τιμή: 23,00 Ευρώ

 

Ἡ Δευτέρα Παρουσία, ὡς εἰκόνα καί ὡς Θεολογία 13

Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 100 - Τιμή: 12,00 Ευρώ

 

Θεοτοκάριον 14

Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 204 - Τιμή: 13,00 Ευρώ

 

 


What do you Know About Icons? 15
Dimensions: 17x24 - Softbound - Pages: 208 - Price: 30,00 Euro

 


Ἡμέρα Κυρίου


Ὁ Ἐμμανουήλ, τά παιδικά χρόνια τοῦ Χριστοῦ (Εἰκονογραφημένο) 16
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 126 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


 


Οὐρανόδρομοι


Ὁ Προφήτης Δανιήλ (Εἰκονογραφημένο) 17
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 144 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ( Εἰκογραφημένο)  ἐξαντλήθηκε
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 104 - Τιμή: 12,00 Ευρώ

Ἡ Ἁγία Εὐφροσύνη ( 18Σμάραγδος ὀνομάζομαι)   19
Διαστάσεις: 13×21 – Δεμένο: Όχι – Σελίδες: 144 – Τιμή:  6,00 Ευρώ


Ὁ  Ἅγιος Ζωτικός. (Εἰκονογραφημένο) 20
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς- DVD 21

Διάρκεια 40. 42', Μέ βιβλίο κειμένου- Τιμή: 14.00 ΕυρώSaint Anthony the Great. The Angel of the desert 22
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 104 - Price: 18,00 Euro


Saint Zoticus. Guardian of Orphants 23
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 64 - Price: 15,00 Euro 


Ψηφίδες φωτόμορφες


Ὁ Φόβος,κατά τούς Πατέρες- Νέα ἔκδοση
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 222 - Τιμή: 13,00 Ευ
24ρώ 25


Ζωντανή Προσευχή- Νέα ἔκδοση
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 204 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


Ἡ Πρώτη Ανάσταση, ἡ Μετάνοια κατά τους Πατέρες 26
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 88 - Τιμή: 7,00 Ευρώ


Ὁ Τίμιος Πρόδρομος.  27
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 6,00 Ευρώ


Ἡ Στολή τῆς Θεότητος, ἡ κατά τούς Πατέρες 28
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ὄχι - Σελίδες: 112 - Τιμή: 8, 00 Ευρώ


Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν 29
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Θεοποιός προσευχή κατά τούς Πατέρες  30
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 174 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


"Πάτερ ἡμῶν" κατά τούς Πατέρες 31
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 121 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


«Ὠδή στό ἐφήμερο». Ἡ Λύπη κατά τούς Πατέρες» 32
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 164 - Τιμή: 11,00 Ευρώ


«Ἡ πτώχευση τῆς ἐνδοχώρας». Τό κακό κατά τούς Πατέρας.» 33
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


«Ἀλγηδών ἡ Ἁγιοτόκος», ἡ ὑπομονή κατά τούς Πατέρας.» 34


Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ Σελασφόρα


«Ἡ ἀκαρπία τῆς ψυχῆς» 35
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 5,00 ΕυρώἌβυσσος Ἀγάπης 36

Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 158 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Πορισμὸς τῶν Θλίψεων 37
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 45 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Θυμός, ἡ ὀργή καί ἡ θεραπεία τους 38
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 48 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Μνησικακία καί Συγχωρητικότητα 39
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό πάθος τῆς Συκοφαντίας 40
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 66 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό ψέμα καί ἡ δολιότητα 41
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:78 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Ἅδης τῆς πλεονεξίας 42
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ φθόνος, ὁ φθοροποιός καί ἀνάλγητος 43
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Tό φῶς τῆς ψυχῆς, ἡ Συνείδηση  44
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


                                                                                                     

 Μονοπάτια στήν Ἄνοιξη


Ὀκτώ δροσερά παραμύθια, βασισμένα στίς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μεταγλωττισμένα στήν καθημερινή ἔμπρακτη πίστη. Ἀπευθύνονται σέ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί παιδιά τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Στό ὀπισθόφυλλο κάθε τεύχους ὑπάρχουν ὁδηγίες γιά τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους, ὥστε νά βοηθήσουν τό παιδί στήν κατανόηση καί τήν ἀφομοίωση τῶν ἰδεῶν πού τοῦ προσφέρονται. Κάθε τεῦχος εἶναι καί ἕνα πνευματικό ἀντιβιοτικό κατά τῆς ἐπικίνδυνης μόλυνσης, ἡ ὁποῖα ἀπειλεῖ τά πνευματικά αἰσθητήρια τοῦ παιδιοῦ, πού μεγαλώνει στόν ἀλλοπρόσαλλο αἰώνα μας.

Ό Πίτης ἦταν χρήσιμος (Εἰκονογραφημένο) 45
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Τό ἄσκημο σουπιάκι. (Εἰκονογραφημένο) 46
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Σιταρομικρούλης (Εἰκονογραφημένο) 47
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Ριρής καί τά ὄνειρά του. (Εἰκονογραφημένο) 48
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Ἀστραφτερούλα. (Εἰκονογραφημένο) 49
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ κύρ Κρουάξ Πακακρουάξ. (Εἰκονογραφημένο) 50
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Λευκούλης (Εἰκονογραφημένο) 51
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Κυρά-Γλυκή (Εἰκονογραφημένο) 52
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ

Links:
 1. https://www.imaik.gr/?p=207
 2. https://www.imaik.gr/?p=224
 3. https://www.imaik.gr/?p=224
 4. https://www.imaik.gr/?p=224
 5. https://www.imaik.gr/?p=242
 6. https://www.imaik.gr/?p=231
 7. https://www.imaik.gr/?p=236
 8. https://www.imaik.gr/?p=242
 9. https://www.imaik.gr/?p=242
 10. https://www.imaik.gr/?p=246
 11. https://www.imaik.gr/?p=955
 12. https://www.imaik.gr/?p=960
 13. https://www.imaik.gr/?p=10766
 14. https://www.imaik.gr/?page_id=12966
 15. https://www.imaik.gr/?p=965
 16. https://www.imaik.gr/?p=974
 17. https://www.imaik.gr/?p=985
 18. https://www.imaik.gr/?p=990
 19. https://www.imaik.gr/?p=990
 20. https://www.imaik.gr/?p=997
 21. https://www.imaik.gr/?p=985
 22. https://www.imaik.gr/?p=1015
 23. https://www.imaik.gr/?p=1050
 24. https://www.imaik.gr/?p=1100
 25. https://www.imaik.gr/?p=1100
 26. https://www.imaik.gr/?p=1105
 27. https://www.imaik.gr/?p=1109
 28. https://www.imaik.gr/?p=1112
 29. https://www.imaik.gr/?p=1115
 30. https://www.imaik.gr/?p=1118
 31. https://www.imaik.gr/?p=1169
 32. https://www.imaik.gr/?p=1165
 33. https://www.imaik.gr/?p=1162
 34. https://www.imaik.gr/?page_id=10937
 35. https://www.imaik.gr/?page_id=12339
 36. https://www.imaik.gr/?page_id=12040
 37. https://www.imaik.gr/?p=1171
 38. https://www.imaik.gr/?p=1170
 39. https://www.imaik.gr/?p=1177
 40. https://www.imaik.gr/?p=1179
 41. https://www.imaik.gr/?p=1191
 42. https://www.imaik.gr/?p=1196
 43. https://www.imaik.gr/?p=1199
 44. https://www.imaik.gr/?p=1199
 45. https://www.imaik.gr/?p=1203
 46. https://www.imaik.gr/?p=1207
 47. https://www.imaik.gr/?p=1211
 48. https://www.imaik.gr/?p=1215
 49. https://www.imaik.gr/?p=1220
 50. https://www.imaik.gr/?p=1331
 51. https://www.imaik.gr/?p=1336
 52. https://www.imaik.gr/?p=1340
Post date: 2012-03-09 21:36:21
Post date GMT: 2012-03-09 19:36:21