Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα
https://www.imaik.gr/?page_id=1346
Export date: Fri Feb 22 17:33:57 2019 / +0000 GMT

Ἐκδόσεις Ἑτοιμασία


 


Πατέρων Παραμυθία


Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος Α' 1
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 464 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος B'
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 532 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Ἀββάς Βαρσανούφιος. Τόμος . Τόμος Γ΄
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 568 - Τιμή: 28,00 Ευρώ

Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 670 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Δωρόθεου, 2ἔργα Ἀσκητικά 3.
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 472 - Τιμή: 25,00 Ευρώ
4


Abba Dorotheos 5
Dimensions: 14x21 cm - Hardbound, plus CD - Pages: 376 - Price: 35,00 Euro


Τό Θεϊκό Λυχνάρι, ὁ Τίμιος Πρόδρομος 6
Διαστάσεις: 14x20,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 368 - Τιμή: 14,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου. Τόμος Α' 7
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 550 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου 8. Τόμος B' 9
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 590 - Τιμή: 30,00 Ευρώ


Δομικά τῆς Πίστης


Τί ξέρεις ἐσύ γιά τίς εἰκόνες; 10
Διαστάσεις: 17x27 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 203 - Τιμή: 22,00 Ευρώ


Θάνατος, Ἀνάσταση καί Αἰώνια Ζωή 11
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 376 - Τιμή: 23,00 Ευρώ

 

Ἡ Δευτέρα Παρουσία, ὡς εἰκόνα καί ὡς Θεολογία 12

Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 100 - Τιμή: 12,00 Ευρώ

 


What do you Know About Icons? 13
Dimensions: 17x24 - Softbound - Pages: 208 - Price: 30,00 Euro

Ἡμέρα Κυρίου


Ὁ Ἐμμανουήλ, τά παιδικά χρόνια τοῦ Χριστοῦ (Εἰκονογραφημένο) 14
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 126 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


Οὐρανόδρομοι


Ὁ Προφήτης Δανιήλ (Εἰκονογραφημένο) 15
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 144 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ( Εἰκογραφημένο)  ἐξαντλήθηκε
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 104 - Τιμή: 12,00 Ευρώ


Ὁ  Ἅγιος Ζωτικός. (Εἰκονογραφημένο) 16
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Saint Anthony the Great. The Angel of the desert 17
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 104 - Price: 18,00 Euro


Saint Zoticus. Guardian of Orphants 18
Dimensions: 17x24 cm - Softbound - Pages: 64 - Price: 15,00 Euro


Ζωντανή Προσευχή 19
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 160 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Πρώτη Ανάσταση, ἡ Μετάνοια κατά τους Πατέρες 20
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 88 - Τιμή: 7,00 Ευρώ


Ὁ Τίμιος Πρόδρομος.  21
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 6,00 Ευρώ


Ἡ Στολή τῆς Θεότητος, ἡ κατά τούς Πατέρες 22
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Ὄχι - Σελίδες: 112 - Τιμή: 8, 00 Ευρώ


Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν 23
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Θεοποιός προσευχή κατά τούς Πατέρες  24
Διαστάσεις: 17x24 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 174 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


"Πάτερ ἡμῶν" κατά τούς Πατέρες 25
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 121 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


«Ὠδή στό ἐφήμερο». Ἡ Λύπη κατά τούς Πατέρες» 26
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 164 - Τιμή: 11,00 Ευρώ


«Ἡ πτώχευση τῆς ἐνδοχώρας». Τό κακό κατά τούς Πατέρας.» 27
Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ


«Ἀλγηδών ἡ Ἁγιοτόκος», ἡ ὑπομονή κατά τούς Πατέρας.» 28


Διαστάσεις: 14x21 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 216 - Τιμή: 13,00 Ευρώ 


 Σελασφόρα


«Ἡ ἀκαρπία τῆς ψυχῆς» 29
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 128 - Τιμή: 5,00 Ευρώ

 

Ἄβυσσος Ἀγάπης 30

Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 158 - Τιμή: 5,00 Ευρώ

 


Ὁ Πορισμὸς τῶν Θλίψεων 31
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 45 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Θυμός, ἡ ὀργή καί ἡ θεραπεία τους 32
Διαστάσεις: 20x12,5 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 48 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Μνησικακία καί Συγχωρητικότητα 33
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 64 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό πάθος τῆς Συκοφαντίας 34
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 66 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Τό ψέμα καί ἡ δολιότητα 35
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:78 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ Ἅδης τῆς πλεονεξίας 36
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες: 80 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Ὁ φθόνος, ὁ φθοροποιός καί ἀνάλγητος 37
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


Tό φῶς τῆς ψυχῆς, ἡ Συνείδηση  38
Διαστάσεις: 12,5x20 - Δεμένο: Όχι - Σελίδες:105 - Τιμή: 5,00 Ευρώ


                                                                                                     

 Μονοπάτια στήν Ἄνοιξη


Ὀκτώ δροσερά παραμύθια, βασισμένα στίς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μεταγλωττισμένα στήν καθημερινή ἔμπρακτη πίστη. Ἀπευθύνονται σέ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί παιδιά τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Στό ὀπισθόφυλλο κάθε τεύχους ὑπάρχουν ὁδηγίες γιά τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους, ὥστε νά βοηθήσουν τό παιδί στήν κατανόηση καί τήν ἀφομοίωση τῶν ἰδεῶν πού τοῦ προσφέρονται. Κάθε τεῦχος εἶναι καί ἕνα πνευματικό ἀντιβιοτικό κατά τῆς ἐπικίνδυνης μόλυνσης, ἡ ὁποῖα ἀπειλεῖ τά πνευματικά αἰσθητήρια τοῦ παιδιοῦ, πού μεγαλώνει στόν ἀλλοπρόσαλλο αἰώνα μας.

Ό Πίτης ἦταν χρήσιμος (Εἰκονογραφημένο) 39
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Τό ἄσκημο σουπιάκι. (Εἰκονογραφημένο) 40
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Σιταρομικρούλης (Εἰκονογραφημένο) 41
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Ριρής καί τά ὄνειρά του. (Εἰκονογραφημένο) 42
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Ἀστραφτερούλα. (Εἰκονογραφημένο) 43
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ κύρ Κρουάξ Πακακρουάξ. (Εἰκονογραφημένο) 44
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ὁ Λευκούλης (Εἰκονογραφημένο) 45
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ


Ἡ Κυρά-Γλυκή (Εἰκονογραφημένο) 46
Διαστάσεις: 21x29 - Δεμένο: Ναι - Σελίδες: 26 - Τιμή: 10,00 Ευρώ

Links:
 1. https://www.imaik.gr/?p=207
 2. https://www.imaik.gr/?p=224
 3. https://www.imaik.gr/?p=224
 4. https://www.imaik.gr/?p=224
 5. https://www.imaik.gr/?p=231
 6. https://www.imaik.gr/?p=236
 7. https://www.imaik.gr/?p=242
 8. https://www.imaik.gr/?p=242
 9. https://www.imaik.gr/?p=246
 10. https://www.imaik.gr/?p=955
 11. https://www.imaik.gr/?p=960
 12. https://www.imaik.gr/?p=10766
 13. https://www.imaik.gr/?p=965
 14. https://www.imaik.gr/?p=974
 15. https://www.imaik.gr/?p=985
 16. https://www.imaik.gr/?p=997
 17. https://www.imaik.gr/?p=1015
 18. https://www.imaik.gr/?p=1050
 19. https://www.imaik.gr/?p=1100
 20. https://www.imaik.gr/?p=1105
 21. https://www.imaik.gr/?p=1109
 22. https://www.imaik.gr/?p=1112
 23. https://www.imaik.gr/?p=1115
 24. https://www.imaik.gr/?p=1118
 25. https://www.imaik.gr/?p=1169
 26. https://www.imaik.gr/?p=1165
 27. https://www.imaik.gr/?p=1162
 28. https://www.imaik.gr/?page_id=10937
 29. https://www.imaik.gr/?page_id=12339
 30. https://www.imaik.gr/?page_id=12040
 31. https://www.imaik.gr/?p=1171
 32. https://www.imaik.gr/?p=1170
 33. https://www.imaik.gr/?p=1177
 34. https://www.imaik.gr/?p=1179
 35. https://www.imaik.gr/?p=1191
 36. https://www.imaik.gr/?p=1196
 37. https://www.imaik.gr/?p=1199
 38. https://www.imaik.gr/?p=1199
 39. https://www.imaik.gr/?p=1203
 40. https://www.imaik.gr/?p=1207
 41. https://www.imaik.gr/?p=1211
 42. https://www.imaik.gr/?p=1215
 43. https://www.imaik.gr/?p=1220
 44. https://www.imaik.gr/?p=1331
 45. https://www.imaik.gr/?p=1336
 46. https://www.imaik.gr/?p=1340
Post date: 2012-03-09 21:36:21
Post date GMT: 2012-03-09 19:36:21