Η θαυμαστη ἃλιεια

Το πλήρες μέγεθος είναι 2543 × 2096 pixels