Ψαρι και αρτος

Το πλήρες μέγεθος είναι 94 × 94 pixels