Σταυρωση

Το πλήρες μέγεθος είναι 709 × 1181 pixels