τριανταφυλλα-1

Το πλήρες μέγεθος είναι 678 × 698 pixels