ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ

Το πλήρες μέγεθος είναι 1890 × 1890 pixels