Ο Κυριος διδάσκων-Μεσοπεντηκοστή

Το πλήρες μέγεθος είναι 2154 × 1753 pixels