Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα
https://www.imaik.gr/?p=7937
Export date: Sat Jun 3 1:51:18 2023 / +0000 GMT

741-1847~White-Tern-Bird-Island-Tikehau-Tuamotu-Archipelago-French-Polynesia-Pacific-Islands-Pacific-Posters


Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται,


οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε,


ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα.


Οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται.


Καί ἀναλαβόντες τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ,


τῶν ἐχθρῶν ἀντιμαχησόμεθα,


ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τήν Πίστιν,


καί ὡς θώρακα τήν προσευχήν,


καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνην.


Ἀντί μαχαίρας τήν νηστείαν,


ἥτις ἐκτέμνει ἀπό καρδίας πᾶσαν κακίαν.


Ὁ ποιῶν ταῦτα, τόν ἀληθινόν κομίζεται στέφανον,


παρά τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ,


ἐν τῆ ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Post date: 2014-01-09 12:37:10
Post date GMT: 2014-01-09 10:37:10