Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα
https://www.imaik.gr/?p=9556
Export date: Mon Aug 8 19:05:39 2022 / +0000 GMT

Κύριε...


 G.S1


 

Κύριε, ἀσθενὴς εἰμί. Σὺ οἶδας τοῦτο. Μὴ ὑπερίδης με.


Μὴ ἀποστῆς ἀπ' ἐμοῦ ἐν τῇ πτώσῃ μου.


Γενοῦ ἐγγὺς ἐμοῦ, τοῦ μηδαμινοῦ, ἀλλὰ διψῶντος Σε.


Ἐλθέ καί σκήνωσον καί ποίησον Σὺ αὐτὸς ἐν ἐμο


πᾶν ὅ,τι ἐνετείλω ἡμῖν,


ἐν ἀγάπῃ ἀσαλεύτω εἰς αἰῶνας αἰώνων.


ΓέρωνΣωφρόνιος


 


 
Post date: 2014-03-13 11:03:59
Post date GMT: 2014-03-13 09:03:59