Εμμαούς1

Το πλήρες μέγεθος είναι 2858 × 2525 pixels