1_1_~4-1

Το πλήρες μέγεθος είναι 400 × 304 pixels