Κολλυβα2

Το πλήρες μέγεθος είναι 1417 × 1417 pixels