Ο Τυφλος-Ἱεριχώ

Το πλήρες μέγεθος είναι 796 × 770 pixels