Εξωφυλλο- Ωδή-καλο

Το πλήρες μέγεθος είναι 1648 × 2425 pixels