Ο Κυριος διδ.

Το πλήρες μέγεθος είναι 2154 × 1753 pixels