Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Το πλήρες μέγεθος είναι 1276 × 1701 pixels