Αλγηδων -Mistralδιχρωμο

Το πλήρες μέγεθος είναι 1680 × 2512 εικονοστοιχεία